19
feb 14

Hoezo, uitvaart als herinnering?

Uitvaart als Herinnering, in eerste plaats misschien een wat vreemde naam voor een website. Verdriet en leegte zijn toch vaak de eerste woorden die bij ons opkomen, als het gaat om het verlies van een dierbare. Maar als er zo veel mooie verhalen over die persoon kunnen worden verteld, dan zouden we die ons toch graag willen blijven herinneren?

Laatste jaren neemt de taboesfeer rondom uitvaarten steeds meer af en worden plechtigheden steeds indrukwekkender.
Men raakt er meer van overtuigd dat een laatste afscheid bij de persoon moet passen. De keuze van muziek, de rituelen, de voordrachten, zij drukken een persoonlijk stempel op de plechtigheid. 
Een belangrijk onderdeel zijn nog steeds de toespraken. Elke spreker heeft de moeite genomen zijn of haar liefde en respect voor de overledene op papier te zetten en te delen met alle aanwezigen. Soms uit periodes die voor anderen volledig onbekend zijn, waardoor het beeld over de persoon completer wordt. Om na het verlies van een dierbare verder te kunnen gaan met een mooie herinnering, geeft troost en kracht bij de rouwverwerking.

De naam Uitvaart als Herinnering, eveneens de naam van de uitvaart-dvd waar emotie en herinnering centraal staan, is om diezelfde reden ook aan deze website gegeven. Wij, VidiNova en haar partners, bieden u onze diensten aan, die kunnen bijdragen aan een mooi laatste afscheid en het in stand houden van de herinnering.

Leest u ook verder in onze vaste rubrieken op deze homepage?
(Wederom zijn wij hen dankbaar voor hun bijdrage aan de column en de nieuwsberichten.)